Miasto Puławy

Azoty podsumowują trzeci kwartał

Rekordowo wysokie ceny surowców miały duży wpływ na osiągnięty przez Grupę Azoty “Puławy” wynik finansowy w trzecim kwartale bieżącego roku.

Puławska spółka osiągnęła zdecydowanie większy przychód na poziomie skonsolidowanym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dzięki wyższemu obrotowi w segmencie Agro oraz Tworzyw, niebagatelną rolę odgrywały tu też wyższe ceny sprzedawanych produktów. Sumarycznie puławskie Azoty poniosły jednak stratę z uwagi na znaczne wzrosty kosztów produkcji.

Znacznie podrożały surowce, eksploatowane w ramach pracy spółki. Szczególnie dolegliwa okazała się podwyżka ceny gazu ziemnego, ten surowiec porównując kwartał do kwartału stał się droższy aż o ponad 400%. Więcej trzeba było też zapłacić za benzen, jak również energię elektryczną czy uprawnienia do emisji CO2. To z kolei spowodowało, że zysk w segmencie Agro pomimo wyższego obrotu był aż o ponad 70% niższy niż przed rokiem. Zdecydowanie lepiej sytuacja wyglądała w segmencie Tworzyw, wynik sprzedażowy w tej części działalności puławskiego kombinatu chemicznego był o ponad 86% lepszy niż w trzecim kwartale 2020 roku.

Grupa Azoty “Puławy” kontynuowała też realizację programu inwestycyjnego. Poniesione nakłady na rozwój przedsiębiorstwa były dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym, było to związane między innymi z budową w puławskim przedsiębiorstwie nowego bloku energetycznego. Na przestrzeni dziewięciu miesięcy tego roku puławska spółka wydała na inwestycje łącznie ponad 886 milionów złotych, tylko w trzecim kwartale była to kwota ponad 332 milionów złotych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button