Powiat Puławski

Wolontariusz roku znów zostanie wybrany

Starostwo Powiatowe w Puławach informuje o naborze wniosków do nagrody Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego.

Wyróżnienie jest przyznawane osobom fizycznym, prawnym oraz innym podmiotom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami w dziedzinie wolontariatu na terenie naszego powiatu. Laureaci muszą odznaczać się bezinteresowną nieodpłatną działalnością na rzecz innych osób lub społeczeństwa. Nagroda może być również przyznana za całokształt działalności. Uprawnione do występowania z wnioskiem o nagrodę, oprócz urzędników powiatowych, są też organizacje społeczne i zawodowe, stowarzyszenia, fundacje czy instytucje.

O przyznaniu nagrody decyduje Starosta Puławski, po zasięgnięciu opinii komisji oceniającej zgłoszone kandydatury. Wnioski o zgłoszenie propozycji kandydata można składać do końca października, wzór takiego dokumentu można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach. Nagroda “Wolontariusz roku” została ustanowiona w 2019 roku z inicjatywy Starosty Puławskiego Danuty Smagi.

Foto archiwalne

Foto archiwalne

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button