Miasto Puławy

Otwarte posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

Na czwartek 14 października zaplanowano otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie zostało zwołane w celu konsultacji projektów uchwał Rady Miasta w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do projektów można zgłaszać uwagi za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych miasta Puławy do 14 października do godz. 10:00. Posiedzenie Rady Pożytku Publicznego odbędzie się 4 godziny później w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym.

Swoje uwagi do wymienionych projektów mogą zgłaszać działające w naszym mieście organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, że Puławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym dla Rady Miasta. W skład tego organu wchodzi 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz po 2 z Rady Miasta i z ramienia prezydenta Puław.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button