Informacje

Unijne fundusze na lata 2021-2027 – spotkanie w Puławach

Województwo lubelskie jest jednym z największych beneficjentów programów unijnych. Nasz region znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem finansowania programów regionalnych. Obecnie trwają konsultacje dotyczące nowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

Jedno ze spotkań, na którym omawiana będzie nowa unijna perspektywa, odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia o godz. 9:00 w Sali Pompejańskiej puławskiego Starostwa Powiatowego. Do udziału w nim zaproszeni są w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, czy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Spotkanie podzielono na kilka modułów, takich jak między innymi Innowacje i transformacja gospodarcza, Środowisko i transport czy Kapitał ludzki. Konsultacje mają na celu zapoznanie zainteresowanych podmiotów z treścią unijnego programu oraz ewentualne zgłaszanie uwag do treści dokumentu.

Organem właściwym do ich rozpatrywania jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Konsultacje nowego unijnego programu dla naszego województwa potrwają do końca września.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button