Puławy

Urzędnik ds. obronności poszukiwany w Gminie Puławy

Gmina Puławy poszukuje pracownika na stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, a także ochrony informacji niejawnych. Poprzedni nabór na tę funkcję nie przyniósł rezultatów.

Wymagania stawiane przed kandydatami to przede wszystkim wykształcenie wyższe oraz co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym bądź bezpieczeństwem publicznym. O tę posadę może się starać również osoba, która przynajmniej przez rok pełniła zawodową służbę wojskową. Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych oraz być niekaranym.

Do zadań stojących przed urzędnikiem będzie należeć między innymi organizacja systemu wykrywania i alarmowania w gminie, koordynowanie działań systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie puławskiego samorządu czy udział w koordynacji akcji ratowniczych na przykład w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Osoby zainteresowane objęciem stanowiska w Urzędzie Gminy powinny złożyć niezbędne dokumenty do 20 sierpnia do godz. 15:30 w siedzibie samorządu.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button