Informacje

Trwa konkurs “Aktywny Senior”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie organizuje konkurs skierowany do osób po 60. roku życia, które wiodą aktywny tryb życia. Nagrodzona ma zostać również gmina z województwa lubelskiego, która jest najbardziej przyjazna seniorom.

Do konkursu “Aktywny Senior” może zostać zgłoszona osoba, która angażuje osoby starsze do działania na rzecz dobra wspólnego, propaguje zdrowy tryb życia wśród seniorów czy prowadzi działania na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej. Zgłoszeń kandydatów do konkursu do 10 września mogą dokonywać osoby fizyczne, a także organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego. Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa ma wyłonić 3 laureatów.

Lubelska instytucja nagrodzi także samorządy, które prowadzą wielozadaniowe działania na rzecz osób starszych. Oceniane będą między innymi system wsparcia, czyli infrastruktura i usługi społeczne, aktywność i udział w życiu społecznym danej gminy osób starszych czy wzmacnianie integracji międzypokoleniowej.

Aby zgłosić udział w obu konkursach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i wysłać go drogą elektroniczną lub pocztą.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button