Miasto Puławy

Sprawdzą stan drzew w Puławach

Jak co roku, Zarząd Dróg Miejskich w Puławach realizuje przegląd drzewostanu w pasach drogowych oraz na miejskich terenach zielonych. Łącznie kontrola ma objąć ponad 1000 zlokalizowanych w mieście drzew.

Przegląd podzielono na trzy etapy, w pierwszym z nich prace dendrologiczne mają dotyczyć między innymi drzewostanów zlokalizowanych przy ul. Słowackiego, a także Sieroszewskiego czy Sienkiewicza. W tym etapie zostanie sprawdzony stan ponad 400 drzew. Druga część kontroli obejmie w dużym stopniu obszar alei Królewskiej z przedłużeniem od ulicy Piłsudskiego do Centralnej, tu sprawdzonych zostanie ponad 200 drzewostanów. Oprócz tego prace kontrolne będą dotyczyć również drzew znajdujących się między innymi przy Kaniowczyków, Reymonta, Konopnickiej czy Kraszewskiego. Trzeci etap prac to przede wszystkim teren Skweru Niepodległości, a więc obszaru objętego nadzorem konserwatora zabytków.

Na podstawie przeglądów zostaną zlecone zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne, a tam gdzie będzie to konieczne, również wnioski o zezwolenie na usunięcie drzewa. Puławski Ratusz poinformował także o założeniu stu worków do nawadniania młodych drzew. Zostały one zainstalowane na drzewa najsilniej nasłonecznione, między innymi w ul. Górnej, Czartoryskich czy al. Królewskiej. Zabieg ten ma być sposobem na przeciwdziałanie skutkom coraz częściej występujących susz.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button