Miasto Puławy

Miasto opracuje nową strategię energetyczną

Puławski Urząd Miasta poinformował o zamiarze opracowania aktualizacji strategii energetycznej. Chodzi o projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa stałe na terenie Puław na najbliższe lata.

Rosnący nacisk na politykę proekologiczną oraz zmieniające się w tym zakresie przepisy powodują, że opracowany wcześniej dokument trzeba aktualizować. Plan ma zawierać między innymi pełną charakterystykę obecnych źródeł zasilania i sieci przesyłowych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. W dokumencie mają się także znaleźć propozycje przedsięwzięć, które miałyby racjonalizować użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Wykonawcą planu podobnie jak w latach ubiegłych będzie krakowska firma Ecovidi. Propozycja aktualizacji zostanie przedstawiona Radzie Miasta Puławy, a wcześniej także komisji. Opracowanie dokumentu ma kosztować puławski Ratusz ponad 9 tys. złotych.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button