Informacje

Zmiany z ZUS dla działaczy opozycji antykomunistycznej [VIDEO]

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani z powodów politycznych otrzymali nowe uprawnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ich emerytury i renty mogą wzrosnąć.

Nowelizacja przepisów weszła w życie 1 czerwca. Wprowadza nowy rodzaj okresów składkowych liczonych do emerytury lub renty. Rozszerza też grupę osób uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.

– Pierwsza zmiana dotyczy świadczenia wyrównawczego, do tej pory prawo do niego miały osoby, które pobierały emerytury, renty inwalidzkie, renty z tytułu niezdolności do pracy, teraz o świadczenie wyrównawcze mogą wystąpić także byli działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, pobierające renty rodzinne. Świadczenia wyrównawcze polega na przyznaniu podwyższenia renty do kwoty około 2500 złotych brutto – tłumaczy Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS. Jak dodaje, druga zmiana z najnowszych przepisów wprowadziła nowy okres składkowy, traktowany tak jak zatrudnienie. Takim okresem jest teraz również czas, gdy ktoś nie mógł wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 roku z powodu represji politycznych. Trzecia zmiana jest zaś związana z korzystnym przeliczaniem różnego rodzaju emerytur i rent dla byłych działaczy antykomunistycznych. Chodzi tutaj o uwzględnienie różnych okresów składkowych z przeciętnym wynagrodzeniem, co może podwyższyć emeryturę i rentę, a dokładnie o okresy, gdy ktoś z powodów politycznych był więziony, internowany i nie mógł wykonywać swojej pracy lub pracował na rzecz związków politycznych i organizacji, które były nielegalne w PRL. Żeby skorzystać z nowych przepisów, należy złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze lub o przeliczenie emerytury i renty. Do takiego wniosku należy dołączyć odpowiednią decyzję Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w woj. lubelskim

Emerytura lub renta w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 czerwca tego roku.

Autor: M. Owczarz

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button