Miasto Puławy

Program ochrony środowiska dla Puław – można zgłaszać uwagi

Puławski Urząd Miasta poinformował o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Puławy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

Obszerny dokument został opublikowany na stronie internetowej puławskiego Ratusza. Zawiera on między innymi ocenę aktualnej sytuacji miasta związanej z ochroną środowiska oraz identyfikację istniejących obszarów do interwencji, takich jak np. jakość powietrza, zagrożenie hałasem, wytwarzanie pola elektromagnetycznego czy problemy związane z gospodarką wodno-ściekową oraz wytwarzaniem odpadów. W programie został uwzględniony plan działań samorządu w zakresie ochrony środowiska na lata 2021-2024. Co 2 lata mają powstawać raporty opisujące wykonanie programu, które będą przedstawiane Radzie Miasta Puławy.

Do projektu programu ochrony środowiska na najbliższe lata, dostępnego na stronie pulawy.eu swoje uwagi i wnioski mogą zgłaszać mieszkańcy. Można to zrobić mailowo na adres srodowisko@um.pulawy.pl, pocztą na adres Wydziału Ochrony Środowiska lub telefonicznie pod numerem 81 458 61 30. Uwagi mieszkańców do projektu dokumentu mogą być zgłaszane do 14 maja.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button