Miasto Puławy

Puławscy studenci mogą ubiegać się o stypendium

Puławski Ratusz przypomina o trwającym Miejskim Programie Stypendialnym dla najzdolniejszych studentów, którzy mieszkają i studiują w naszym mieście.

Do końca kwietnia mogą oni starać się o przyznanie stypendium specjalnego. Studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów, mogą otrzymać świadczenie w maju. Jego wysokość każdorazowo określa Komisja Stypendialna, świadczenie nie może być jednak wyższe niż 1500 złotych.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium oraz klazuzula informacyjna znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. Wypełnione dokumenty należy składać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Puławy, można także skorzystać ze skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku od strony Sądu Rejonowego lub przesłać za pośrednictwem platformy EPUAP. Termin na złożenie dokumentów mija 30 kwietnia.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także
Close
Back to top button