InformacjeMiasto Puławy

Puławy się wyludniają

Z raportu o stanie miasta Puławy za 2019 rok wynika, że liczba mieszkańców Puław w ostatnim czasie zmniejszyła się.

Według stanu ewidencji na 31 grudnia 2019 roku w mieście zamieszkiwało na stałe 46 580 osób. To dość wyraźny spadek, w porównaniu z raportem za rok 2018 liczba ta zmniejszyła się o ponad 400 osób. Ponad 1200 osób jest zameldowanych w Puławach na pobyt czasowy. W mieście utrzymuje się niekorzystna tendencja, jeśli chodzi o statystykę urodzeń i zgonów. W Puławach już od kilku lat mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, w 2019 roku urodziło się 375 dzieci zameldowanych w naszym mieście, podczas gdy zanotowano 495 zgonów.

Raport o stanie miasta Puławy obszernie przedstawia aktualną sytuację miasta w wielu aspektach. Omawia stan finansów miejskiego budżetu, aktualne inwestycje, przyjęte strategie rozwoju czy sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców. Przypomnijmy, że debata nad raportem odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta 27 sierpnia. Głos w dyskusji będą mogli zabrać również przedstawiciele mieszkańców.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button