Informacje

Mobilny Zespół Rekrutacyjny Terytorialsów

Okres pandemii spowodował wstrzymanie rekrutacji w szeregi Terytorialsów. Po wznowieniu przyjmowania nowych ochotników 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej uruchomiła Mobilny Zespół Rekrutacyjny, którego zadaniem jest wyszukiwanie kandydatów do terytorialnej służby wojskowej z województwa lubelskiego oraz nadzorowanie całego procesu rekrutacyjnego.

Specjalnie przeszkoleni terytorialsi – rekruterzy działający w swoich powiatach będą informować osoby zainteresowane o zasadach pełnienia służby, a następnie w ich imieniu złożą dokumenty w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Koncepcja utworzenia Mobilnych Zespołów Rekrutacyjnych jest częściowo wzorowana na modelu Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich. Działają one już w 13 z 15 brygad WOT. Akcja adresowana jest przede wszystkim do środowisk, które mogą być szczególnie zainteresowane służbą terytorialną – harcerzy, organizacji pro-obronnych oraz uczniów w ostatnich klasach szkół średnich.

Chętne osoby z naszego powiatu mogą skontaktować się z ppor. Arturem Rumińskim odpowiedzialnym m.in. za powiat puławski pod numerem telefonu 887 410 753.

Autorzy: M. Strzelecka, N. Łukasik

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button