Powiat Puławski

Wybrano zarząd Rady Działalności Pożytku Publicznego [VIDEO]

Podczas 1. zebrania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2020-2023 odbyły się wybory członków zarządu.

Obecnie w skład rady wchodzi 11 członków, w tym dwóch przedstawicieli rady powiatu, dwóch przedstawicieli zarządu powiatu oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych. To właśnie z tego ostatniego grona powołano zarząd Rady.

Na sekretarza wybrano Renatę Szczypę z Domu Chemika, wiceprzewodniczącym został Hubert Domański, pracownik Młodzieżowego Domu Kultury. Przewodniczącą Rady została Kamila Salwowska-Duk, również pracująca w Domu Chemika.

Kamila Salwowska-Duk – przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest gronem doradczym, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie działań Starostwa Powiatowego. Ponadto Rada wyraża swoją opinię w sprawach zadań publicznych, zleca takie zadania do realizacji organizacjom pozarządowym oraz rekomenduje standardy realizacji tych zadań.

Autorzy: A. Koter, M. Strzelecka

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button