Miasto Puławy

Nabór wniosków o dotacje na ochronę środowiska

Prezydent Puław ogłosił nabór wniosków o dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Od 22 czerwca do 10 lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie działań mających na celu ochronę zagrożonych gatunków przyrodniczych, urządzanie terenów zieleni, a także rozwój tzw. zielonej infrastruktury czyli tworzenie lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych oraz poprawianie drożności tych już istniejących.. Dotacja na działania z zakresu ochrony przyrody może być przyznana maksymalnie w wysokości 70% kosztów danego zadania.

Również od 22 czerwca, ale aż do końca września przyjmowane będą wnioski o wsparcie finansowe na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej. W tym wypadku można otrzymać dofinansowanie w wysokości połowy całej kwoty. Obejmie ono koszt wykonania robót budowlano-montażowych, zakupu materiałów czy sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na te cele w budżecie miasta. Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w miejskim Wydziale Ochrony Środowiska pod nr tel. 81 458 61 30, oraz 81 458 60 32. Zbiór dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków dostępny jest na stronie internetowej puławskiego Ratusza.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także
Close
Back to top button