Informacje

Radni obradowali zdalnie

To nie była sesja taka jak zwykle, oczywiście pod względem technicznym, bo z uwagi na czas epidemii radni uczestniczyli w obradach zdalnie. Jeśli zaś chodzi o temperaturę spotkania – było jak zawsze.

Warto zaznaczyć, że pomimo tego, iż radni obradowali z domów, to zostały zachowane wszystkie standardy Sesji z odegraniem hymnu miasta włącznie. Zmieniły się nieco zasady głosowania, które tym razem, zamiast wciśnięcia guzika na panelu do głosowania, polegały na słownym wyartykułowaniu przez każdego z radnych swojej woli.

Podczas czwartkowej Sesji radni zdecydowali o podjęciu uchwał dotyczących m.in. programu stypendialnego dla zdolnych uczniów, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Czwartkowego wieczora radni decydowali także o emisji obligacji na kwotę 52 mln zł. Punkt ten, co oczywiste, wywołał gorącą dyskusję wśród radnych. Doszło do burzliwych dyskusji, które oprócz meritum, zawierały także zarzuty Prezydenta w stosunku do radnych o nieuzasadnione przedłużanie sesji. Radni z ugrupowania byłego prezydenta Janusza Grobla opowiadali się przeciwko, jak usłyszeliśmy z ust Ewy Wójcik, dodrukowi pieniędzy. Za emisją obligacji głosowali radni PiS i Klubu radnych urzędującego prezydenta. Radni w końcu 14 głosami za, trzema przeciwnymi i czterema wstrzymującymi się przyjęli tę uchwałę. Tak więc miasto zadłuży się, emitując obligacje na kwotę 52 mln zł.

Radni przegłosowali także uchwałę, która usankcjonowała sprawy pomocy dla przedsiębiorców, którzy utracili przychody ze względu na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce. Przypomnijmy, że decyzję o tym, żeby w kwietniu przeprowadzić sesję, podjęła Przewodnicząca RM Bożena Krygier (PiS). Jak usłyszeliśmy podczas obrad, od lutego nazbierało się tyle ważnych spraw, że obrady należało przeprowadzić. Całość sesji jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Autorzy: A. Koter, P. Nowosadzki

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button