Informacjewszystkie

Praktyczne rozwiązania tarczy antykryzysowej [VIDEO]

W ostatnim czasie w mediach wiele słyszy się o tzw. tarczy antykryzysowej, mającej pomóc przedsiębiorcom przetrwać niezwykle trudny dla nich czas pandemii. 

Jak owa pomoc ma wyglądać w praktyce? Małe firmy, zatrudniające do 9 osób, oraz samozatrudnieni, którzy osiągają przychód nie większy niż 15 681 zł, czyli trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, będą zwolnieni ze składek na ZUS. Ulga dotyczy trzech miesięcy: marca, kwietnia i maja. Wsparcie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy na koniec minionego roku nie zalegali z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub tych, którzy w grudniu zawarli z ZUS układ ratalny i realizują go.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Tarcza antykryzysowa przewiduje także tzw. świadczenia postojowe. Są one przewidziane dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, zawartych przed 1 lutego 2020 roku. Co do zasady mają one wynosić 2080 złotych, są nieopodatkowane i nieoskładkowane. Warunkiem jest również nieprzekroczenie przez przedsiębiorcę trzykrotności zysku przeciętnego wynagrodzenia (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju).

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Innym ważnym rozwiązaniem jest też brak opłaty prolongacyjnej za składki od stycznia tego roku. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników, wielkość firmy nie ma tu znaczenia.

Małgorzata Korba – rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej znajdują się na stronach ZUS. Aby skorzystać z ulg, należy dostarczyć wniosek, który również jest dostępny na internetowej platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można złożyć przez PUE ZUS, pocztą tradycyjną lub wrzucając do skrzynki z oznakowanym napisem „”Tarcza antykryzysowa”.

Autorzy: A. Koter, P. Skibniewski

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź także
Close
Back to top button