HomeWasze LPUNastępne lata będą czasem przebudowy ciepłownictwa w Polsce – Cd.

Następne lata będą czasem przebudowy ciepłownictwa w Polsce – Cd.

W ubiegłym tygodniu rozpocząłem temat perspektyw rozwoju rynku ciepła w Polsce – dzisiaj jego dokończenie .

Kogeneracja jako sposób dostosowania ciepłowni węglowych do IED.
Za wikipedią przypominam definicję kogeneracji: „Kogeneracja (także skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Odmianą kogeneracji jest mikrokogeneracja.”

Zastosowanie kogeneracji jest ciekawą alternatywą. W przypadku stosowania paliwa węglowego w tradycyjnej technologii produkcji ciepła musimy się liczyć z tym, że dodatkowym ciężarem będzie koszt uczestnictwa w systemie handlu uprawnienia do emisji CO2, czyli koszt CO2.
Zgodnie z projektem nowej dyrektywy EU ETS (handel emisjami) ciepłownictwo w okresie 2021-2030 ma mieć zagwarantowane darmowe uprawnienia do emisji CO2, pokrywające 30 proc. wielkości produkcji, ale przydział ten liczony będzie według benchmarku gazowego (Benchmark (wskaźnik referencyjny, stopa odniesienia) – oznacza dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby wielkości).
Oznacza to w praktyce, że przy dalszym stosowaniu węgla aż 85 proc. potrzebnych uprawnień trzeba będzie kupować. Zastosowanie kogeneracji na węglu w porównaniu z klasyczną ciepłownią oznacza m.in. wzrost efektywności wykorzystania paliwa i znacznie zmniejszenie negatywnego wpływu kosztów emisji CO2 na koszty produkcji ciepła.
Trzeba też pamiętać, że ciepłownie, które podlegają IED, będą też podlegały tzw. konkluzjom BAT, czyli kolejnemu zaostrzeniu norm emisji zanieczyszczeń.
(Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques jest to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. )
Jeśli w ciepłownictwie nadal ma być użytkowane paliwo węglowe, to efektywniej będzie go wykorzystać w kogeneracji, niż w obecnych instalacjach pracujących w oparciu o kotły wodne.
Czy na rynku ciepła widać zamiary odchodzenia od węgla?

W sektorze ciepłowniczym pojawiają się różne analizy na ten temat. Ostatnio dość dużo mówi się o stosowaniu RDF, czyli paliwa z odpadów komunalnych. To ma związek z tym, że w ramach gospodarki odpadami powstała w naszym kraju sieć tzw. RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), co doprowadziło do konieczności zagospodarowania niektórych ich produktów. Nacisk na energetyczne ich wykorzystanie spowoduje, że na tej bazie należy się spodziewać powstania pewnej ilości małych lub średnich instalacji ciepłowniczych lub elektrociepłowni o niewielkiej mocy. Być może będą to jednostki wielopaliwowe mogące spalać RDF, biomasę i węgiel.  Coraz częściej mówi się o wykorzystywaniu innych źródeł energii odnawialnej w ciepłownictwie.

Efektywny system ciepłowniczy czy ma szansę zaistnieć w Polsce?

Efektywny energetycznie system ciepłowniczy został zdefiniowany w dyrektywie o efektywności energetycznej. Za taki system uważa się ten, w którym 75 proc. dostarczonego ciepła pochodzi z kogeneracji albo taki, w którym nie mniej niż 50 proc. dostarczonego ciepła pochodzi z OZE lub z ciepła odpadowego oraz taki, w którym stosujemy mieszankę tych form produkcji ciepła na poziomie nie mniejszym niż 50 proc.
Pomimo braku formalnego obowiązku prawnego przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych na zdefiniowane jak wyżej efektywne energetycznie. potrzebę taką wywołują liczne sygnały płynące z rynku ciepła oraz istniejące mechanizmy pomocy publicznej na inwestycje modernizacyjne. Tu leży miedzy innymi zachęta do tego, żeby myśleć o inwestycje w kogenerację czy odnawialne źródła ciepła.
Pole do działania w naszym kraju jest duże. Większość producentów ciepłą systemowego nie spełnia kryteriów efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, a fundusze unijne są dostępne obecnie tylko w przypadku inwestycji mających na celu przebudowę systemów w kierunku efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych.Następne lata to będzie czas przebudowy ciepłownictwa, bo chociażby mówiąc o zamianie ciepłowni na jednostki kogeneracyjne mówimy o zmianie technologii, a nie o modernizacji obecnie stosowanej. Jesteśmy w okresie, w którym analizy mogą nawet pokazać, że w danej lokalizacji istnienie scentralizowanego systemu dostarczania ciepła za kilka lat straci sens ekonomiczny. Te analizy trzeba wykonywać bardzo starannie biorąc także pod uwagę propozycje regulacji tzw. pakietu zimowego, z którego między innymi wynika, że po 2020 roku udział energii z o OZE w systemach ciepłowniczych miałby co roku wzrastać o 1 proc.

Perspektywy rozwoju rynku ciepła.

Energetyka zawodowa wykazywała i wykazuje zainteresowanie inwestycjami w ciepłownictwo, chyba szczególnie w kogenerację. Przebudowa ciepłownictwa w Polsce to będzie czas przejęć aktywów ciepłowniczych od samorządów przez energetykę zawodową
Energetyce zawodowej zaczyna być po drodze z ciepłownictwem, pokazują to przejęcia ciepłowni i lokalnych rynków ciepła przez koncerny energetyczne takie jak turon czy PGNiG (Warszawa, Śląsk). Program rozwoju kogeneracji w Polsce stał przez lata w miejscu, bo być może nie za bardzo pasował energetyce zawodowej do jej modelu rozwoju, skoncentrowanego na dużych blokach energetycznych. Energetyka zawodowa po prostu dotychczas nie była zainteresowana rozproszoną produkcją energii elektrycznej (i cieplnej). Natomiast trudno cokolwiek powiedzieć na temat skłonności samorządów do współpracy z energetyką zawodową, czy do sprzedaży aktywów ciepłowniczych.

Niezależnie od tego, kto by chciałby inwestować w ciepłownictwo. na pewno będzie musiał wziąć pod uwagę Kogenerację jako opcję, ale żeby ta technologia mogła się rozwinąć, musi uzyskać odpowiednie wsparcie.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Urodzony puławianin , mgr ekonomii, członek szczęśliwej rodziny (żona i 2 synów). Pracuje w GA ZA „Puławy” S.A. , społecznik, ekspert FZZ, pasjonat brydża, turystyki (w szczególności górskiej), uprawiający od czasu do czasu sporty.

Brak komentarzy

Napisz komentarz