HomeWasze LPUEmerytury bez daniny dla Państwa

Emerytury bez daniny dla Państwa

W związku z przeniesieniem środków z OFE do ZUS i de facto zmniejszeniem roli obowiązkowych prywatnych funduszy emerytalnych trzeci filar stanowi – oprócz indywidualnego oszczędzania w różnych formach – doskonałą możliwość poprawienia swojej emerytalnej przyszłości.

Tydzień temu opisałem sposób na lepsze życie na emeryturze – dzisiaj kontynuacja.
Biorąc pod uwagę cel oszczędzania – jak najwyższy dodatek do emerytury wypłacanej z systemu obowiązkowego – powinniśmy wiedzieć, że oba indywidualne plany emerytalne dają wymierną korzyść: jest nią brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie zgromadzonych środków. Różnice podatkowe między kontami dotyczą też kwestii dziedziczenia środków. Tu nieco korzystniejsze rozwiązanie dla spadkobierców funkcjonuje w przypadku IKE. Uposażeni nie zapłacą bowiem podatku dochodowego od uzyskanego tym sposobem majątku. W przypadku IKZE spadkobierca zapłaci 10-proc. podatek.

Oszczędzanie z limitami
Indywidualne konto emerytalne oprócz zachęt podatkowych ma jeszcze kilka zalet. – Dla wielu osób bardzo ważnym argumentem za IKE może być fakt, że nie obliguje ono do dokonywania regularnych wpłat w określonych wysokościach. W dowolnym momencie można również wypłacić pieniądze. W razie potrzeby środki z IKE mogą zostać wycofane w części lub całości. Wtedy od wypracowanych zysków automatycznie zostanie jednak pobrany 19-proc. podatek od zysków kapitałowych. Inaczej wygląda wcześniejsza wypłata pieniędzy z IKZE. Z tego konta możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich zgromadzonych środków. Wtedy nie zapłaci się wprawdzie 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, ale za to wypłacone kwoty trzeba wykazać w dorocznym rozliczeniu podatkowym i zapłacić od nich daninę według skali podatkowej (obecnie 18 i 32 proc.). To dość logiczne – wcześniej bowiem zmniejszaliśmy podstawę opodatkowania o kwoty wpłacane na to konto. Corocznie na IKE możemy wpłacić nie więcej niż ustalany limit w wysokości trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. Ostatnie nowelizacje ustawy ujednoliciły limit dla wszystkich oszczędzających na tym koncie, co z pewnością uatrakcyjni IKZE jako dodatkową formę oszczędzania na przyszłą emeryturę – tłumaczą eksperci rynkowi. Zgodnie z nowymi regulacjami wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ten może niektórym wydać się zbyt mały. Ale w takim przypadku nie ma przeszkód, żeby równocześnie odkładać pieniądze na obu kontach – prawo dopuszcza taką możliwość. – Obie formy cieszą się pewnym wsparciem ze strony państwa. Dlatego najlepiej mieć oba konta, bo dzięki temu zmniejszamy ryzyko niepewności podatkowej.

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę.

Obie te formy oszczędzania są korzystne dla osób, które na emeryturę chcą odkładać na rynku finansowym ze względu na ulgi podatkowe. Można jednak przyjąć, że nie interesują nas zmienne korzyści podatkowe i chcemy się maksymalnie uniezależnić od rynków finansowych. Co w tej sytuacji?
Po pierwsze można zainwestować w nieruchomości. Rynek nieruchomości podlega oczywiście wahaniom cenowym w krótkim i średnim terminie, jednak zasadniczo nieźle przechowuje wartość. Ponadto wypłata emerytury wcale nie musi oznaczać spieniężenia inwestycji. Po prostu dodatkową emeryturę mogą stanowić przychody z wynajmu, a sama nieruchomość będzie pozostawała zabezpieczaniem na czarną godzinę. Inwestycja w nieruchomości wiąże się jednak z koniecznością posiadania znacznych zasobów wolnej gotówki lub poniesieniem znacznych kosztów kredytu hipotecznego.
Można też jednak inwestować w kruszce, co pozwala na systematyczne oszczędzanie, bo jednorazowo można kupić np. 1-gramową sztabkę złota za około 200 PLN. Oczywiście lepsze efekty osiągniemy kupując większe ilości, a 1-uncjowa sztabka złota to wydatek zbliżony do rocznego limitu wpłat na IKZE. Złoto znakomicie przechowuje wartość i w długim terminie z reguły jest bardziej odporne na zawirowania geopolityczne niż inne formy oszczędzania. Trzeba jednak pamiętać, że jego ceny w średnim i krótkim terminie podlegają pewnym wahaniom.

Czy zdecydujesz się na złoto, nieruchomości, IKE czy IKZE zależy wyłącznie od ciebie. Jednak pamiętaj, że każdy dodatkowy rok oszczędzania to wymierne korzyści na emeryturze i środki na starość, które nie będą zależały od łaski państwa, jak wypłaty z ZUS.

foto: Magazun Pioneer

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Urodzony puławianin , mgr ekonomii, członek szczęśliwej rodziny (żona i 2 synów). Pracuje w GA ZA „Puławy” S.A., społecznik, ekspert FZZ, pasjonat brydża, turystyki (w szczególności górskiej), uprawiający od czasu do czasu sporty.

Brak komentarzy

Napisz komentarz