HomeFelietonyNie bójmy się zmian…

Nie bójmy się zmian…

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł pani poseł Gabrieli Masłowskiej opublikowany w portalu LPU24.pl. Miałem możliwość uczestniczenia w VI konferencji Rynek Ciepła Systemowego odbywającej się w dniach 14-16 lutego w Puławach. Oto kilka przemyśleń dotyczących „nieuchronnych” zmian dotyczących rynku ciepła w Polsce.

Trwają intensywne prace nad zmianą Rozporządzenia Taryfowego dotyczącego zasad kształtowania taryf na ciepło oraz rozliczeń z tytułu jego zaopatrzenia. Tutaj taka uwaga Dyrektywa energetyczna Unii Europejskiej mówi, że sposób rozliczenia za ciepło powinien być jak najbardziej czytelny i bezkosztowy!!!!

Projekt rozporządzenia wykluczy możliwość rozliczenia ciepła za pomocą ryczałtu za mkw powierzchni.

I tutaj dochodzimy do wspomnianego wyżej artykułu o podzielnikach ciepła… Samo w sobie pomysł nie był zły ale idea została wypaczona i trudno z tym się pogodzić. Ideałem byłoby, aby w ustawie – prawo energetyczne zapisać  regulację że Minister właściwy ds. Energetyki w drodze rozporządzenia wyda zasady rozliczeń odbiorców z dostawcami ciepła. W świetle dyrektywy o której wspomniałem wcześniej można by się pokusić o rozpoczęcie zmian w zasadach rozliczeń. Jakie powinny zatem być?

Wielkim problemem o którym napisał jako pierwszy w naszym portalu obserwator są pasażerowie na gapę  czyli osoby które korzystająca tym że ogrzewają ich sąsiedzi (są to m.in tzw pustostany). Część osób za to nie może sobie pozwolić na oszczędzanie bo ma np. małe dzieci i płaci w dwójnasób bo zapewnia komfort cieplny w swoim mieszkaniu a przy okazji  też ogrzewając innych. Po serii dyskusji  mam  propozycję zmian starającą pogodzić sprzeczne interesy wszystkich zainteresowanych. W rozliczeniu rocznym pojawia się pozycja koszty eksploatacyjne  (są to koszty związane z eksploatacją węzła ciepła i instalacji wewnątrz budynków).  Koszty te powinny być wyliczane na podstawie metrażu danego odbiorcy. Druga pozycja to koszty stałe czyli koszty mocy zamówionej odniesione do metrażu danego odbiorcy . I na końcu pozycja zużycie ciepła jako koszty zmienne z wykorzystaniem rozliczeń podzielników ciepła. Napisałem z wykorzystaniem podzielników czyli ustalamy tak jak pisała pani poseł w artykule średnie zużycie ciepła przypadające na mieszkanie i kwestią umowną pozostanie ustalenie procentu odchyleń od tej średniej jaką można przyjąć do rozliczeń od tej średniej.  Jak to by działało ??? Ktoś kto ma zakręcone kaloryfery płaciłby za ilość ciepła np. średnia – 50% , ten  zaś który mocno ogrzewał zapłaciłby maksymalnie +50% od wyliczonej średniej. Po pierwszym takim rozliczeniu znacznie zmniejszyła by się ilość pasażerów na gapę bo i tak by zapłacili za ciepło od sąsiadów i różnice w kosztach ciepła  bardzo by się spłaszczyły…  Kwestią ustalenia pozostałaby ta wartość dopuszczalnych odchyleń od średniej.

Zapraszam do dyskusji i do zmiany mocy zamówionej na początek. Punkt konsultacyjny czeka…

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Urodzony puławianin , mgr ekonomii, członek szczęśliwej rodziny (żona i 2 synów). Pracuje w GA ZA „Puławy” S.A., społecznik, ekspert FZZ, pasjonat brydża, turystyki (w szczególności górskiej), uprawiający od czasu do czasu sporty.

Brak komentarzy

Napisz komentarz