HomeInformacjeZmiana w segregacji odpadów – w Puławach później

Zmiana w segregacji odpadów – w Puławach później

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MŚ w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, które wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, odpady będą dzielone na cztery frakcje. W Puławach przepisy zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Do pojemników niebieskich trafi papier, zielonych szkło kolorowe, przeźroczyste do białych, w żółtym będzie można jak dotychczas umieszczać tworzywa sztuczne i metale. Nowością będą pojemniki koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji. Takie same zasady segregacji będą obowiązywały w całym kraju.

Segregacja powinna się opłacać

Jak informuje Ministerstwo Środowiska: „Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów. W tym celu opracowaliśmy nowe przepisy, które uporządkują i ujednolicą sposoby selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.” Wiceminister  Mazurek, tak komentuje zmiany: – „Jednym z głównych założeń, które przyświecało nam przy wprowadzaniu nowych zasad było to, że segregacja może i powinna się opłacać. Jeśli w miejscu zamieszkania, czy w pracy podzielimy odpady według założonych sposobów, dostarczymy odbiorcy łatwiejszy do przetworzenia surowiec, który będzie mógł następnie sprzedać. To z kolei powinno przełożyć się na zmniejszenie opłaty dla obywateli za odbiór odpadów segregowanych. Pokrótce segregacja odpadów ma się obywatelom opłacać.”

Zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi

Kolejnym ważnym powodem wprowadzenia nowych przepisów regulujących segregację odpadów jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. Jeżeli nasz kraj do 2020 roku nie osiągnie wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie to skutkowało utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld zł. Obecnie środki te są przeznaczane m.in. na inwestycje mające ułatwiać obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Według Ministerstwa Środowiska na 2100 gmin, około 1400 czyli blisko 70 procent prowadziło już selektywne zbieranie odpadów w podziale na 4 lub więcej frakcji (dane za rok 2014). Jeśli chodzi o wymianę pojemników na odpady na te we właściwych kolorach Ministerstwo Środowiska wprowadziło pięcioletni okres przejściowy.-„Poczekamy też na zakończenie już obowiązujących umów z firmami odbierającymi śmieci, nawet do 30 czerwca 2021 roku. To wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bez współpracy z gminami nie osiągniemy właściwego poziomu recyklingu”dodaje wiceminister Sławomir Mazurek. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2017 roku.

Co w Puławach ?

Jak poinformowała portal LPU24.pl Aneta Kuszyk-Baran z Wydziału Ochrony Środowiska UM Puławy: – „Miasto Puławy ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Puław  z Zakładem Usług Komunalnych , zgodnie z, którą okres realizacji usługi obowiązuje do końca bieżącego roku. Z tego względu nowe zasady segregacji odpadów na terenie naszego miasta zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku”.

ŁG: MŚ / Wydział  Ochrony Środowiska UM Puławy

foto:female.pl

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Dziennikarz obywatelski, miłośnik zwierząt, krótkofalarstwa, wojskowości, pasjonat kolejnictwa i społecznik. Łukasz Górecki relacjonuje dla Was nagłe wypadki w mieście i poza granicami, bądźcie czujni On po prostu jest wszędzie. 😉

Brak komentarzy

Napisz komentarz